Elektroinženieris/-e

TEC tehniskā daļā

Elektroinženieris/-e ir kā neatsverams balsts un pamats tam, lai uzņēmuma tehnoloģijas spētu darboties nepārtraukti, droši un efektīvi. Galvenais uzdevums ir kontrolēt TEC elektroietaišu darbību, kā arī analizēt iekārtu tehnisko stāvokli. Atbildība, precīzitāte, kompetence un cieša sazobe ar tehnoloģijām – tieši tādas īpašības raksturo elektroinženieri, ko meklējam.

Tev uzticēsim

Kontrolēt TEC elektroietaišu darbības atbilstību normatīvo dokumentu un tehnoloģisko instrukciju prasībām, analizēt iekārtu tehnisko stāvokli un sniegt priekšlikumus to ekspluatācijas un atjaunošanas jomā, tai skaitā:

 • Piedalīties tehnoloģisko iekārtu apsekošanas un elektroietaišu izbūves/ pārbūves/ remontu iepirkumu komisiju darbā

 • Piedalīties elektroietaišu izmēģinājumos un ieregulēšanā

 • Izstrādāt elektroietaišu tehniskos rasējumus un skiču projektus

 • Veikt elektroietaišu profilaktiskos elektriskos mērījumus, datu analīzi un slēdzienu sagatavošanu

 • Veikt elektroietaišu tehniskos aprēķinus

Sagaidām, ka Tev ir

 • 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība elektrozinībās

 • Izpratne par termoelektrocentrāles darbības principiem

 • Vēlama pieredze darbā ar elektroietaisēm

 • Ļoti labas datorprasmes (MS Office, Excel)

 • Ļoti labas latviešu valodas prasmes (C1) un labas angļu valodas (B2) prasmes darbā ar dokumentiem un komunikācijā ar sadarbības partneriem

 • B elektrodrošības grupa

 • Spēja uzņemties atbildību par sava darba rezultātu

 • Iniciatīva, spēja savlaicīgi saskatīt problēmas un rast risinājumus

Mēs piedāvājam

 • Mēnešalgu 2000- 2500 EUR bruto

 • Gada prēmiju atbilstoši struktūrvienības mērķu izpildes rezultātiem

 • Finansiālu atbalstu ikgadējam atvaļinājumam

 • Papildu atvaļinājumu - 5 dienas gadā

 • Ikmēneša iemaksas pensiju fondā - 5%

 • Veselības apdrošināšanu

 • Paša izvēlētus labumus (varēsi izmantot tos sportam, atpūtai, veselība u.c.)

 • Profesionālās attīstības un apmācību iespējas - uzturēt savu profesionālo kompetenci (sertifikātu pagarināšana)

 • Darbu draudzīgā kolektīvā un atsaucīgu vadību

 • Darba devēja atbalstu dažādos dzīves gadījumos (brīvdienas, pabalsti)

 • Darbam visu nepieciešamo: darba apģērbu, instrumentus, darba aizsardzības līdzekļus

 • Darbu TEC-1 - Viskaļu ielā 16, Rīgā

Quote author photo

Ziedonis Dreija, TEC tehniskās daļas vadītājs

"Mēs strādājam ar visjaunākajām inženiertehnoloģijām, nodrošinām, lai TEC iekārtas darbotos ar visaugstāko pieejamību un izstrādājam inovatīvus risinājumus tehnoloģisko procesu efektivizācijai. Pievienojies mums un Tu kļūsi par daļu no spēcīgas komandas, pastāvīgi attīstīsi savas profesionālās kompetences, kā arī būsi enerģētikas sektora transformācijas centrā."

Latvenergo koncerns ir viens no vadošajiem enerģētikas nozares uzņēmumiem Baltijā un līderis zaļās elektroenerģijas ražošanā. Šobrīd enerģiju ražojot hidroelektrostacijās (HES) un termoelektrostacijās (TEC), taču nākotnē, kāpinot jaudu, arī saules un vēja parkos visā Baltijā.

Klienti mūs pazīst ar zīmoliem Latvenergo un Elektrum, kas mājsaimniecībām un uzņēmumiem piedāvā ne tikai elektrību un dabasgāzi, bet arī apkures sistēmas, saules paneļus un elektroauto uzlādi visā Baltijā.

Mēs strādājam ar sirdi, ar enerģiju, ar prātu un ar domām par nākotni, un esam vienoti savā misijā virzīt enerģijas industrijas attīstību un rūpēties, lai klientiem enerģijas jautājumi būtu viegli saprotami. Ja vēlies būt daļa no šī stāsta un kopā vairot draudzīgu enerģiju, pievienoties!

Quote author photo

Ar sirdi

Esam atvērti un aizrautīgi

Quote author photo

Ar prātu

Darām pēc būtības un nepārtraukti mācāmies

Quote author photo

Ar enerģiju

Esam drosmīgi un mērķtiecīgi

Quote author photo

Ar domām par nākotni

Darām labu klientam un sabiedrībai

Pieteikties